Niyâzî Mısrî dîvânından iki sayfa

Mehmed Muhyiddin Hattı

Niyâzî Mısrî dîvânından iki sayfa