Ejder Tekkesi, âyîn günü Salı olan bir Sâdî dergâhıdır. Fâtih’de, Hatice Sultan Mahallesi, Sofalı Çeşme Sokağı, Uzunyol Sokağı, 2521 ada 30 parselde idi. Bânisi Tepedelenli Ali Paşa’dır. Tekke 1191/1781-82 yılında açılmıştı. İlk postnişîni, Mustafa Celâleddin Efendi’nin halîfesi olan ve ‘Ejder’ lakabı ile tanınan Mehmed Sıdkî Efendi’dir (r. 1244/1828-29). Sonra oğlu Şeyh Ali Rızâ Efendi (r. 1277/1860-61), daha sonra Şeyh Feyzullah Efendi (r. 1293/1876-77) ve Şeyh Hakkı Efendi Hazretleri postnişînlik yapmışlardır.

Bugün Ejder Tekkesi’nden eser yoktur.