Silivrikapı’da, Seyyid Seyfullah Dergâhı yakınlarında olan Şeyh İsmâil Efendi Zâviyesi’nin ikinci şeyhi Eşrefiyye’den Mustafa Efendi, ism-i ‘Hayy’ zikrinde körük gibi zikrettiği için kendisine ‘Körükçü’, tekkeye de ‘Körükcü’ veyâ ‘Körükçüzâde Tekkesi’ denmiştir.