Mesud Efendi’nin icâzetnâmesinde, Mustafa Resmî Âhî Hazretleri’nin, Şeyh İbrâhim Nişânî’nin torunu olduğu yazar. Annesinin babası olan İbrâhim Efendi herhâlde İbrâhim Nişânî’dir. Ancak Âhî Hazretleri’nin hem anne hem baba tarafından büyükbabalarının İbrâhim adını taşımaları ve İbrâhim Nişânî’nin, babasının babası olması ihtimâli de yok değildir.