Mustafa Resmî Âhî Hazretlerinin pîrdaşı Mehmed Emin Efendi’nin babası olan Ali Vâhidî Hazretleri, Mestçizâde’lerden bir kişiden ders almıştır. Bu kişi belki de Mustafa Resmî Âhî Hazretleri’nin kayınpederi Mestçizâde Osman Efendi’dir. Ayrıca Edirne’de Mestçizâde adlı şeylerin postnişînlik yaptığı bir Halvetî dergâhı varmış, Osman Efendi o dergâhdaki şeyhlerle akraba olabilir. Ancak elimizde delil olmadığından ötürü bunlar tahminden ileri gitmiyor.