Bir tarîkatın veyâ tarîkat kolunun merkezi durumunda olan, pîrin veyâ pîr-i sânînin kurduğu veyâ medfûn bulunduğu tekkeye, kolun ana tekkesine ‘âsitâne’ denir.