Aslen Kırımlı olan Dîvâne Selim, 18. yüzyıl erenlerindendir. Gençliğinde İstanbul’da öğretim görmüş, Bosna kadısı ta’yin edilmiş, önce Şeyh Mehmed Efendi adlı bir zâta, sonra Kesriye’deki Kādirî şeyhlerinden Hüseyin Hamdi Efendi’ye bağlanmıştır. Üsküp’te ve Köprülü’de yaşadı. Çoğunlukla sekr ve mahviyyet hâlinde olmuştur. 1170/1756-57 yılında Hakk’a yürüdü ve Köprülü’deki dergâhına sırlandı.