Hâtem: ‘İbni Abdullah bin Saîd’ adında Tayy kabîlesine mensub bir kişidir ki cömertliliği ile tanınmış, elinin açıklığı dillere destan olmuştur.

Hâtemî-sîret: Ahlakı, karakteri, huyu Hâtem’e benzeyen, büyük kerem ve cömertlik sâhibi olan.