Buradaki ‘hüdâ’ kelimesi ‘tanrı’ anlamındaki خدا değil, ‘doğru yola sevketmek’, ‘hidâyet’ anlamındaki هدی dir.