İbrâhim Tennûrî Hazretleri, Akşemseddin’in halîfelerinden olup 15inci yüzyılda yaşamıştır. Kayseri’de bir tekke kurup halkı irşâd etmiştir. Gülzâr-ı Mânevî, Gülşen-i Niyâz adlı ilâhinâmeleri vardır.

Gelse Celâlinden cefâ
Yâhut Cemâlinden vefâ
İkisi de câna sefâ
Kahrin da hoş lütfun da hoş

ilâhisi onundur. Hazret 1482 yılında âhirete göçmüş, Kayseri’de kendi ismini taşıyan câmiin içindeki türbesine sırlanmıştır.