Herkesi olduğu gibi kabûl eden Mustafa Kabûlî Efendi, 18. yüzyılın sonları ile 19. yüzyılın başlarında Edirne’de yaşamış bir Rifâî şeyhidir. Pek çok eseri vardı, ancak Rusların Edirne’yi işgâli sırasında eserlerinin çoğu yağmalandı. 1240/1824-25 yılında Hakk’a yürümüş, Edirne’deki dergâhına sırlanmıştır.