1. Millî Kütüphâne’de Yz A 3390 numaralı yazmanın zahriyesinde,
  2. Millî Kütüphâne’de Yz A 3479 numaralı yazmanın 1a varağında,
  3. Sermet Çifter Kütüphânesi’nde 4 numaralı yazmanın 2b varağında,
  4. Berlin Devlet Kütüphânesi’nde Ms.or.oct.2596 numaralı yazmanın 1b varağında,
  5. Vatikan Kütüphânesi’nde Turco 190 numaralı yazmanın 4a varağında

Mehmed Muhyiddin Efendi’nin el yazısı ile “kademî hâzâ alâ rakabeti külli veliyullah” yazılıdır.