Şâir bir zât olan Mustafa Refik Bey, voyvodalardan Hacı Murad Ağa’nın oğludur. 1245/1829 yılında İstanbul’da doğdu. İnsanlar arasına karışmaktan çekinen, yalnızlığı seven, tasavvufî ilimlere vâkıf bir kişi imiş. Süleymâniye Kütüphânesi Hacı Mahmud Efendi bölümünde 5234 numara ile kayıtlı olan dîvânı, yüksek lisans tezi olarak yeni harflere aktarılmıştır. Bundan başka tasavvufa dâir eserleri olduğu rivâyet edilmektedir, ancak bunların günümüze kadar gelip gelmediğini bilmiyoruz.

Allah rahmet eylesin.