‘Mûtaka’ ‘azad edilmiş kadın köle’, ‘azadlı câriye’ anlamına gelir.