Bahr-ı ummân kuşuyam yerim mekânım andadır
Bunda adım süregeldim dü cihânım andadır

Mevc urup ol bahr-i ummân bunda bıraktı beni
Dürr-i bîhemtâ benim mâden-i kânım andadır

Çağa çaylak baş açık yalın ayak geldim garib
Tâc u tahtım mâl u mülküm hânümânım andadır

Bunda tuzağa tutuldum bende düştüm nâgehân
Bülbülüm zârîliğim ol gülistânım andadır

Bunda geldim Eşrefoğlu Rûmî dediler bana
Dahî bundan özge benim âd u sânım andadır