Mehmed Nûri Şemseddin Hazretleri, 1836–1866 yılları arasında Yahyâ Efendi Dergâhı’nda postnişîn olmuştur. Risâle-i Murâkabe, Risâle-i Pendiye, Miftâhü’l-Kulûb, Vasiyetnâme gibi birçok eseri vardır. Hazret, Yahyâ Efendi’nin türbesinde, duvara bitişik olan sandukada yatmaktadır.