tâbe serâh: ‘toprağı, kabri iyi ve temiz olsun’ anlamında bir duâ.