previousindexnext

Şerîfe Hatîce Hanım’ın mezar taşı Allah el-Hayy el-Bâkî

eş-Şeyh Ömer Rızâî Efendi’nin
halîlesi ve eş-Şeyh Muhammed
Saîd Efendi’nin kerîmesi
gençliğine doymayan Şerîfe
Hatîce Molla Hanım rûhuna
Fâtiha ihsân edenlerden
Allah râzı ola el-Fâtiha
sene 1220 fî Z 11

previousindexnext