previousindexnext

Şeyh Mehmed Saîd Efendi’nin mezar taşı Hüve’l Bâkî


Tarîk-i Kādiriyye meşâyihinden
es-Seyyid eş-Şeyh Mehmed Efendizâde
merhûm ve mağfûr leh es-Seyyid
eş-Şeyh Mehmed Saîd Efendi
rûhiyçün el-Fâtiha
sene 1226 fî Gurre-i M

previousindexnext