Bu altı tekke: Kabakulak Âsitânesi, Ayşe Hâtun Tekkesi, Mehmed Şemseddin Tekkesi, Ali Efendi Tekkesi ile bilemediğimiz iki tekkedir.