Uzun veyâ kısa dönem için de olsa Resmiyye kolunun temsil edildiğini bildiğimiz tekkeler:

 1. Ayşe Hâtun Tekkesi
 2. Kabakulak Âsitânesi
 3. Mehmed Şemseddin Tekkesi
 4. Haydarhâne
 5. Ali Efendi Tekkeleri
 6. Hâki Baba Tekkesi
 7. Abdüsselâm Câmii Tekkesi
 8. Peyk Dede Tekkesi
 9. Molla Çelebi Tekkesi
 10. Bülbülcüzâde Tekkesi
 11. Çenezâde Tekkesi
 12. Ali Hulûsî Efendi Tekkesi
 13. Çadırcı Tekkesi

Ayrıca Ayvansaray’da Nakşibendiyye’den Emir Buhârî, Karagümrük’te Rifâiyye’den Tahta Minâre Tekkeleri’nde birer postnişînin Resmiyye şeyhlerinden Kādiriyye hilâfeti almışlardır. Aynı şey muhtemelen başka tekkeler için de doğrudur.