Uzun veya kısa dönem için de olsa Resmiyye kolunun temsil edildiğini bildiğimiz tekkelerin bir kısmı:

 1. Ayşe Hâtun Tekkesi
 2. Kabakulak Âsitânesi
 3. Mehmed Şemseddin Tekkesi
 4. Haydarhâne
 5. Ali Efendi Tekkeleri
 6. Hâki Baba Tekkesi
 7. Abdüsselâm Câmii Tekkesi
 8. Peyk Dede Tekkesi
 9. Molla Çelebi Tekkesi
 10. Bülbülcüzâde Tekkesi
 11. Çenezâde Tekkesi
 12. Ali Hulûsî Efendi Tekkesi
 13. Çadırcı Tekkesi

Ayrıca Ayvansaray’da Nakşibendiyye’den Emir Buhârî, Karagümrük’te Rifâiyye’den Tahta Minâre Tekkeleri’nde birer postnişînin Resmiyye şeyhlerinden Kādiriyye hilâfeti almışlardır. Aynı şey muhtemelen başka tekkeler için de doğrudur.

Hangi Resmiyye tekkesi şeyhinin hangi Resmiyye tekkesi şeyhine hilâfet verdiğini bir şema halinde sunuyoruz. Mustafa Âhî Hazretleri’nin kendisinin kurduğu tekkeler turuncu zemin ile gösterilmiştir. Mustafa Âhî Hazretleri’nin halifelerinin kurdukları tekkeleri turuncu, Süleyman Sâfî Hazretleri’nin halifelerinin görev yaptıkları tekkeleri yeşil, başka kişilerin halifeleriyle bağlanan tekkeleri gri renkli oklarla gösterdik.

Mehmed Saîd
 Efendi’nin mezar taşının tepesindeki Âhî tâcı