Resmiyye Târihinde Önemli Günler

Hicrî Târih Mîlâdî Târih Olay
1164 1750-51 Mustafa Âhî Hz. doğdu
25 Cemâzeyilâhir 1195 18 Haziran 1781 Mustafa Âhî Hz. Niyâzî Mısrî dîvânını yazdı
1196 1781-82 Mustafa Âhî Hz. tarîkat risâlesini yazdı
1198 1784-85 Ayşe Hâtun Tekkesi binâsı yapıldı
9 Rebîülevvel 1200 10 Ocak 1786 Ayşe Hâtun Tekkesi vakfiyesi Hz. yazıldı
1203 1788-89 Mehmed Şemseddin Tekkesi vakfiyesi yazıldı
1204 1789-90 Kabakulak Tekkesi açıldı
5 Cemâzeyilâhir 1206 30 Ocak 1792 Mustafa Âhî Hz. Kıbrıs’a gitti
16 Receb 1206 10 Mart 1792 Mustafa Âhî Hz. göçtü
1212 1797-98 Mehmed Muhyiddin Hz. doğdu
1216 1801-02 Hâkî Baba Tekkesi açıldı
1 Muharrem 1226 26 Ocak 1811 Mehmed Saîd Hz. göçtü
7 Zilkāde 1227 12 Kasım 1812 Alîme Hâtun Hz. göçtü
1227 1812-13 Mehmed Şemseddin Hz. göçtü
5 Receb 1243 28 Ocak 1828 Aliyy’ül-Kadri Hz. göçtü
16 Zilkāde 1252 22 Şubat 1837 Süleyman Sâfî Hz. göçtü
29 Safer 1254 24 Mayıs 1838 Mehmed Saîd Aşkî Hz. posta oturdu
1261 1845 Mustafa Sabri Hz. doğdu
1262 1846 Mehmed Eşref Sabri Hz. doğdu
1265 1850-51 Mehmed Muhyiddin Hz. türbedeki levhayı yazdı
1268 1851-52 Mehmed Rifat Hz. Nefhatü’l Riyâz’i yazdı
1270 1854 İsmâil Hakkı Hz. doğdu
1271 1854-55 İbrâhim Mâşûkî Hz. göçtü
10 Rebîülevvel 1271 1 Aralık-Ocak 1854 Mehmed Saîd Aşkî Hz. göçtü
6 Rebîülâhir 1275 13 Kasım 1858 Mehmed Nûri Hz. doğdu
1860 Sâdeddin Geylânî Hz. doğdu
1277 1860-61 Abdülkādir Efendi Hz. göçtü
1278 1861-62 Câfer Hayrullah Hz. doğdu
1279 1862-63 Mehmed Muhyiddin Hz. göçtü
1281 1864-65 Ahmed Fâiz Hulûsî Hz. göçtü
4 Zilkāde 1284 28 Şubat 1868 Ahmed Şemseddin Hz. doğdu
2 Ramazan 1285 17 Aralık 1868 Mehmed Hâkî Hz. göçtü
1288 1871-72 Ali Gerçek Hz. doğdu
25 Muharrem 1290 25 Mart 1873 Mehmed İzzet Hz. göçtü
3 Cemâzeyilâhir 1295 4 Haziran 1878 Ahmed Sıdkî Hz. göçtü
26 Şâban 1305 8 Mayıs 1888 Mustafa Sabri Hz. göçtü
10 Şevvâl 1305 20 Haziran 1888 İsmâil Hakkı Hz. posta oturdu
27 Zilhicce 1305 4 Eylül 1888 Ahmed Şemseddin Hz. Berât-ı hümâyûn aldı
Zilkāde 1308 Haziran-Temmuz 1891 Ayşe Hâtun Tekkesi yeniden açıldı
Şâban 1309 Mart 1892 Ahmed Şemseddin Hz. postnişîn oldu
1312 1894-95 Haydarhâne yeniden açıldı
19 Şâban 1314 22 Ocak 1897 Ahmed Şemseddin Hz. göçtü
1318 1900-01 Hâkî Baba Tekkesi yangın geçirdi
21 Zilhicce 1321 9 Mart 1904 Mehmed Eşref Sabri Hz. göçtü
27 Ramazan 1327 12 Ekim 1909 Mehmed Nûri Hz. göçtü
1330 1911-12 Hâkî Baba Tekkesi yeniden açıldı
1887 Ceylan Baba Hz. doğdu
1895 Âsaf Paşa Mehmed Şemseddin Tekkesi ’ni onardı
1896 Ceylan Baba Hz. nüfusa bu doğum târihiyle yazıldı
1904 Ceylan Baba Hz. fâtiha aldı
1930 Sâdeddin Geylânî Hz. göçtü
31 Ocak 1935 İsmâil Hakkı Hz. göçtü
29 Mart 1944 Câfer Hayrullah Hz. göçtü
27 Ekim 1938 Ayşe Hâtun Tekkesi çöktü ve yıkıldı
Aralık 1965 Mehmed Şemseddin Tekkesi çöktü ve yıkıldı
24 Kasım 1990 Ceylan Baba Hz. göçtü

Hakk’ı erden, eri Mü’min’den iste
Budur sözüm sana şikeste beste

Bu sayfa son olarak 20.05.2012 târihinde değiştirilmiştir.